Zelforganisatie

Mensen in hun kracht

Gechargeerd gezegd wordt er op dit moment van bovenaf bepaald wat goed is voor mensen is en op welke manier ze zouden moeten leven. Dit wordt uitgevoerd met veel controle. Tevens is er ons inziens een ietwat ongezonde afhankelijkheidsrelatie tussen mensen en (instanties verbonden aan) overheden. Dit gebeurt vanuit de beste intenties. Ook blijkt het dat in een tijdperk waarin mensen niet in hun kracht staan en er dreiging is (of lijkt te zijn) van allerlei grote gevaren en crises, het een natuurlijke respons is om autonomie in te leveren in ruil voor bescherming. Bij Agenda 2029 denken we echter dat dat niet nodig hoeft te zijn.

Graag leveren wij een bijdrage aan een cultuur waar mensen in hun kracht kunnen gaan staan en weer in verbinding raken met zichzelf, elkaar en de wereld om hun heen. We zijn geen zwakke, hulpbehoevende, gevaarlijke en destructieve wezens die door ‘’vadertje staat’’ verzorgd, beschermd en beteugeld hoeven te worden. Maar krachtige, bewuste en bezielde wezens die van nature geneigd zijn om met elkaar samen te werken en de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun omgeving.

Agenda 2029 organiseert bottom-up.

Daarom voorziet Agenda 2029 een wereld waarin we elkaar en onszelf in onze levensbehoeftes gaan voorzien. In deze cultuur wordt bottum-up, vanuit intrinsieke motivatie, projecten opgezet, waarin we elkaar bewust maken van- en herinneren aan ons potentieel. Geen dwang en mogelijke sancties, maar inspiratie en verwondering dienen hier als beweegredenen om een project op te zetten. Bij Agenda 2029 gaan we niet van bovenaf opleggen wat mensen moeten doen. We willen een stip op de horizon zetten, waar we samen naartoe kunnen gaan, ieder op zijn eigen manier. Mensen kunnen zo zelf, of samen met elkaar van onderop projecten gaan oppakken. We kunnen de samenleving op deze manier zo gaan inrichten dat we voor elkaar en onszelf goed kunnen gaan zorgen, zodat we niet louter bezig zijn met overleven, maar met leven. En we ruimte hebben om ons te ontwikkelen.