RPG-talk in Geldrop

Geldrop Geldrop (precieze locatie volgt)

Agenda 2029 – Laten we ons niet meer aanpassen aan het systeem, maar het systeem aanpassen aan ons! We worden geconfronteerd met heftige uitdagingen deze tijd. Als we Albert Einstein mogen geloven, kunnen we problemen alleen oplossen als we het denken waaruit de problemen zijn ontstaan eerst ontstijgen. Zodoende hebben wij van Agenda 2029 licht […]