Bewustzijnswerk

Binnen- en buitenwereld

Bij Agenda 2029 hebben we als uitgangspunt dat de buitenwereld een afspiegeling is van onze collectieve binnenwereld. Zodoende kunnen we politiek en beleid niet meer als iets louter buiten onszelf beschouwen.

Wat we in onze buitenwereld zien, is aan een afspiegeling van onze binnenwereld. Als iets zich in onze buitenwereld ten toon stelt, kunnen we gaan reflecteren wat in onze binnenwereld dit teweeg heeft gebracht.

Als wij in onze binnenwerelden ons ten eerste bewust worden van onze geïnternaliseerde overtuigingen en hier vervolgens licht op schijnen, dragen we zo bij aan de healing van het collectief. Dit kan betekenen dat we onze innerlijke wonden helen, of licht schijnen op interne schaduwen. Dit geldt ook in positieve zin.

Als we onszelf weer in onze grootsheid gaan zien en daarmee in verwondering zijn, kunnen we de grootsheid van de planeet zien. We kunnen weer met verwondering naar de planeet kijken, en deze in paradijselijke staat gaan herstellen.

Waarachtig vrije samenleving

Een voorbeeld. Als wij ten eerste ons bewust worden, en ten tweede licht gaan schijnen op overtuigingen in onze binnenwereld, die ons niet vrij doen voelen, bijvoorbeeld voorwaardes op zelfliefde, kunnen we ons waarachtig vrij gaan voelen.

We hoeven niet aan voorwaardes te voldoen om ons goed te voelen. We hoeven dan niet uit behoeftigheid voor erkenning en acceptatie iets te doen, maar kunnen uit vrijheid ons leven leven en iets ondernemen. Daarvan kunnen we een afspiegeling gaan zien in onze buitenwereld.

We gaan dan wellicht op den duur een samenleving zien, waarbij geen ongezonde afhankelijks relaties zijn (tussen mensen onder elkaar, of mensen en instanties) maar authentieke, autonome verbindingen. En zo op den duur een waarachtig vrije samenleving.