Vrije toegang tot overvloedige energie

Ideaal: In 2029 heeft iedereen toegang tot een lokale en schone energievorm, of tot de kennis om dit te realiseren.

Als we overvloed in plaats van schaarste nemen als fundament, en we kijken door die bril naar de wereld zien we tal van mogelijkheden om lokaal schone energie op te wekken, wat niet ten koste gaat van andere actoren.

Nature produces in abundance that which humanity needs  – oxygen, water and nutrition. All people and animals of the Earth could be fed if the mechanisms of our global economy would orient in relation to the law of nature and not the law of capital. Nature’s origin; matrix only waits to be understood and awakened anew by humankind.”  – Dieter Duhm 

Foto door Akin Cakiner via Unsplash.com