Gevitaliseerd, energetisch hoogwaardig (drink)water

Ideaal: iedereen heeft in 2029 decentraal toegang tot gevitaliseerd, energetisch hoogwaardig (drink)water, of heeft toegang tot de kennis om water energetisch hoogwaardig te maken.

Water heeft een prachtig potentieel. Tevens bestaan wij mensen alsook dieren en planten voor een groot deel uit water. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat water meer capaciteiten heeft dan op voorhand werd gedacht. Het zou zonde zijn als drinkwater alleen getest wordt op of het schoon is en geen ziektekiemen bevat. Water kan veel mineralen bevatten en is gevoelig voor aan welke informatie het wordt blootgesteld. Deze informatie kan in de vorm van trillingen. Het is dus van groot belang dat hier bewust mee omgegaan wordt.Zoals eerder toegelicht is luidt ons mensbeeld dat mensen bezielde wezens zijn. Een liefdevol en bezield wezen verdient het meest hoogwaardige drinkwater dat voorhanden is. 

Foto door Daniel Sinoca via Unsplash.com