Ieder mens heeft de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen

Ideaal: iedereen in 2029 heeft de mogelijkheid om zichzelf ten volste te ontwikkelen en zijn/haar levensmissie te ontdekken en uit te voeren.

Er is veel kennis over hoe we ons ten volste kunnen ontwikkelen. Als ons streven is om niet louter te overleven, maar om ten volste te gaan leven, hoort daar de mogelijkheid bij om je volledig te kunnen ontwikkelen. Met andere woorden, je essentie de ruimte geven om tot bloei te komen. Naast het ontwikkelen van jezelf, is er ook de mogelijkheid om bepaalde vermogens en talenten tot ontwikkeling te brengen. Ieder mens heeft ergens aanleg voor, of dit nu een bepaald vermogen is (bijvoorbeeld het vermogen om fijngevoelig waar te nemen) of aanleg (bijvoorbeeld de aanleg om abstracte wiskundige vraagstukken op te kunnen lossen).

Wat veel meer op de voorgrond mag gaan staan, zijn vragen als wie ben ik? En waarom ben ik hier? Wat is mijn levensmissie, waar mijn talenten aan ten diensten staan? Dit laatste is een belangrijk aspect. Ons mensbeeld luidt dat de mens een scheppend wezen is. Dit brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Welke werkelijkheid gaan we scheppen? Waar dragen we een bijdrage aan? Op scholen kan dit als uitwerking hebben, dat het idee niet langer is dat kinderen en jongeren onderwezen moeten worden, maar dat ze zich kunnen ontwikkelen, en de mogelijkheid krijgen om vaardigheden zich eigen te maken.

Daaronder valt bijvoorbeeld het worden van autodidactisch. Als ontwikkelen meer centraal gaat staan, wordt het een randvoorwaarde dat scholen (of ontwikkelcentra) op psychisch en emotioneel gebied volledig veilig zijn. 

Foto door Lina Trochez gevonden op Unsplash.com