Bondgenootschap met alles wat leeft om de doelen te verwezenlijken

Ideaal: In 2029 leven we meer in een bewustzijn waarin we natuur weer gaan zien als bondgenoot op de planeet, waarmee we kunnen co-creëren.

Zoals eerder aangestipt luidt ons wereldbeeld dat we in essentie in verbinding staan met alles wat leeft. We zijn in essentie niet afgescheiden, niet van andere mensen en niet van natuur. Dit verklaart deels het verdriet dat we kunnen ervaren als natuur verwoest wordt, het is in essentie een deel van ons. Als we ons meer bewust worden van deze verbinding, willen we de natuur wellicht niet langer domineren, maar samenwerken met de natuur. Natuur heeft intrinsieke waarde, niet louter instrumenteel.

If life wins, there will be no losers.  – Dieter Duhm