Open source kennisdeling

Ideaal: In 2029 is kennis steeds meer openbaar en zijn er openbare experimenteer- en kenniscentra.

Als we uitgaan van in verbinding met elkaar leven, is het logisch dat alle kennis die er is voor iedereen beschikbaar is. Met andere woorden open source. Is de grootste winst van een specialist, dat hij zoveel mogelijk geld verdient, of dat zijn of haar kennis door zoveel mogelijk mensen gebruikt wordt en dienstbaar is aan de ontwikkeling van zowel individuen als de maatschappij als geheel?Dit is ook van belang om de RPG’s te helpen realiseren. Een mogelijke vorm hiervan zouden kennis- en experimenteer-centra zijn. In deze kenniscentra kunnen mensen terecht als ze meer informatie willen over een bepaald onderwerp en kunnen mensen hun kennis delen. Ook kan er in deze centra geëxperimenteerd worden. Bijvoorbeeld met een installatie om lokaal schone energie winnen. Iemand kan experimenteren en daarover vervolgens zijn kennis delen. Maar ook op andere gebieden. Bijvoorbeeld om weer te experimenteren met samenwerken. Mogelijkerwijs zouden bibliotheken hiervoor kunnen dienen. Ook digitale databases en wetenschappelijke publicaties mogen openbaar gemaakt worden.

Foto door Rudy Issa via Unsplash