De volledige watercyclus

Ideaal: in 2029 is de volledige watercyclus hersteld of zijn we bezig met projecten om dit te bewerkstelligen. Dat wil zeggen dat water niet direct wegvloeit in zee, maar door naar het grondwater gaat. Ook is het streven om de natuurlijke loop van rivieren zo veel mogelijk te herstellen (dekanalisatie) en rivieren zo veel mogelijk de vrije loop te laten. En tot slot sommige moerassen laten teruggroeien.

Zoals omschreven bij RPG 12, beschikken we over kennis en kunde om opgedroogde gebieden weer levendig te maken, met behulp van de juiste ecosysteemrestauratie technieken. Waaronder het juiste bodembeheer. Een aspect dat gedegradeerde ecosystemen weer kan doen helen is de volledige watercyclus herstellen. In een gezond ecosysteem absorbeert de topsoil laag van de bodem het regenwater. De regen kan zo worden opgenomen in de bodem en (nadat het deels is opgenomen door de wortels van gewassen) doorzakken naar het grondwater. Door erosie en gebrek aan vegetatie ontbreekt deze topsoil laag echter in veel gevallen waardoor water niet wordt opgenomen door de bodem en wegvloeit. Dit kan overstromingen veroorzaken, en op de lange termijn droogtes, omdat het water niet opgenomen wordt. Zodoende is het zaak om de volledige watercyclus te herstellen. 

Foto door Jacek Smoter gevonden op Unsplash.com