Eerbiedige productie en consumptie

Ideaal: In 2029 heeft iedereen toegang tot de kennis om bewust te consumeren en te produceren waarbij zowel bedrijven als particulieren extra wordt aangemoedigd dit te doen.

Het is niet slechts de bedoeling dat we duurzaam met grondstoffen omgaan. Als we grondstoffen van de aarde oogsten om producten van te maken, is het streven om dat zo regeneratief mogelijk te doen. Met andere woorden, als je iets neemt van de aarde doe je dat op een manier die de aarde verrijkt en niet verarmt. Vervolgens is het van belang om de grondstoffen met eerbied te bewerken en behandelen. We hoeven ons niet schuldig te voelen als we van de aarde nemen, mits we dit op een eerbiedige manier doen. We kunnen dan dankbaarheid voelen, en met eerbied omgaan met de geproduceerde producten.Een voorbeeld: als je hoogwaardig katoen of hennep oogst, om er kleding  van te maken, kan je dit op een zo eerbiedige manier doen, en er vervolgens zo eerbiedig mogelijk mee omgaan. Bijvoorbeeld door regeneratief katoen te verbouwen, en het gemaakte t-shirt door te verkopen of door te geven als je het niet meer draagt.Tevens, bezielde mensen maken bezielde dingen. Voor sommige producten leent een mechanisch productieproces zich. Voor andere producten kan handwerk beter zijn. Als we uitgaan van overvloed, is er geen schaarste aan tijd. Wellicht vindt iemand zingeving in het met toewijding handwerk verrichten, en bijvoorbeeld handgemaakte schoenen of kledingstukken maken.

Bezielde mensen maken een bezielde wereld – Tijdboek LuMens   

Foto: Tom Chen via www.unsplash.com