Vrije krachtige individuen

Ideaal: in 2029 heeft ieder kind en ieder mens de toegang tot de kennis om ten volste in vrijheid te gaan leven en in hun eigen kracht te gaan staan.

Op dit moment ervaren veel mensen een ongezonde afhankelijkheidsrelatie met de staat. Men moet, aan de hand van veel controle, ”bewijzen” hoe hulpbehoevend het is, om steun te ontvangen. Of wordt, gechargeerd gezegd, aan zijn lot over gelaten. Het streven is nu ”geen armoede”.

Wij denken dat dit anders kan. We kunnen de samenleving zo gaan inrichten dat we elkaar gaan aanspreken in onze kracht. Immers, wat je aanspreekt in mensen roep je aan. Zodat we samen een waarachtig vrije samenleving kunnen gaan creëren. Dit vergt ook innerlijk werk. In Nederland beschikken we over veel waardevolle kennis om zowel ten volste in onze kracht te gaan staan, onszelf te verlossen van geïnternaliseerde overtuigingen die ons onvrij doen voelen, als kennis en kunde om onze trauma’s volledig te gaan helen. Deze kennis en kunde schreeuwt om meer gebruikt te worden.

Het streven is dat deze kennis meer beschikbaar komt. En dat elk mens de mogelijkheid heeft om zijn trauma’s te helen, daarin gestimuleerd wordt, en deze niet meer hoeft te projecteren op de buitenwereld. Wellicht kunnen we daarvan een afspiegeling gaan zien in de maatschappij.

Aditya Saxena via Unsplash